Company Name:SAMAHAN SA PILIPINAS NG MGA INDUSTRIYANG KIMIKA (SPIK)
Address1: Unit 2201 Cityland 10 Tower 1, H. V. Dela Costa St.,
Address2:
City:Makati City
Tel:812-9854; 753-1752
Fax:814-0970
ContactPerson:Roberto C. Batungbacal
Website:
Email:spik.secretariat@gmail.com
<< BACK